- A A A +

Inspirerande afton med Thomas Fogdö

2016-01-29 09:56 Från Olofströmshus

Våga fråga – tyckte en av åhörarna.
Utbilda, uppfostra och informera, våga fråga, – tyckte Fogdö.

Många tankar och funderingar cirkulerade under gårdagens mycket intressanta och givande kväll när vi tillsammans med Kommunen bjöd in till inspirationskväll med f.d elitidrottaren Thomas Fogdö.

Kvällen leddes av moderatorn Glenn Jonason och förutom Fogdö fanns även en panel på scenen där representanter från olika intresseorganisationer och föreningar fanns representerade tillsammans med bland andra kommunstyrelsens ordförande Sara Rudolfsson (S), vår VD Magnus Lindahl, socialchef Camilla Munther, äldreomsorgschef Ingela Colleen och chef för samhällsutvecklingsavdelningen Anders Emgård.

Under kvällen framfördes många intressanta åsikter och exempel om vad tillgänglighet faktiskt innebär och vad vi kan göra för ett bättre samhälle.
Socialchef Camilla Munther pratade om hur viktigt det är för människans självkänsla att få klara sig självständigt och nämnde hjälpmedel och bostadsanpassning som en viktig åtgärd för att människan ska känna sig mer självständig.
Samverkan är viktigt i kommunen, menade Colleen och tyckte att det är viktigt att vi tittar på helheten.
Anders Emgård tyckte att kommunen har en utmanande topografi att jobba i när det gäller tillgänglighet men framhävde samtidigt att Olofström på flera sätt är en tillgänglig kommun att arbeta i då här finns en öppen attityd och man tar krav som en möjlighet.

Tillgänglighet är på många sätt är en hjärtefråga som verkligen berör alla och det handlar både om hårda och mjuka delar, ansåg Rudolfsson. Dels att anpassa samhället rent fysiskt men även socialt och att kunna finnas där för människan. Så många som en femtedel av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning och det är viktigt att tänka på när vi utvecklar samhället, menade hon.

Som många känner till har vi gett företaget Urban Utveckling uppdraget att inventera tillgängligheten i våra bostadsområden och Magnus Lindahl sammanfattade anledningen med väldigt kloka ord – medarbetarna måste få förståelse för hur det funkar. Vad vi gör för saker och vem vi gör det för.

Varmt tack till er alla som deltog under kvällen och visade intresse för vårt arrangemang.

Fler bilder ser du här...

<- Tillbaka till: Riksnyheter