- A A A +

Boinflytande

För oss är det självklart att du som hyresgäst ska få vara med och bestämma över din bostad och dess närmaste omgivning. Att vara delaktig och påverka beslut som rör det egna bostadsområdet kan ske på många olika sätt.

Vid renovering, ombyggnad och nybyggnation, samt förändringar av utemiljön, tar vi till exempel hjälp av våra boende för att resultatet ska bli så bra som möjligt, och att du som hyresgäst ska bli nöjd. Våra bomöten är också ett sätt att fånga upp synpunkter och diskutera hur vi gemensamt kan förbättra boendemiljön.

Boinflytande betyder också att du och dina grannar själva kan ta initiativet till förändringar och bidra med idéer som hjälper oss att utveckla verksamheten. I många av våra områden har ett antal hyresgäster gått samman och bildat gårdsföreningar, och detta är ett mycket effektivt sätt om du vill vara med och påverka ditt boende och din miljö.

På våra bomöten är både vuxna och barn hjärtligt välkomna och på Ekeryd och Smålandsgatan har vi ordnat egna bomöten för de små...


Vi på Olofströmshus vill ha engagerade hyresgäster och grannsamverkan. Det kan handla om något så enkelt och självklart som att man känner igen sina grannar och hälsar, att man kanske tar sig tid att växla några ord i trapphuset eller ute på gården. Det kan också gälla att hitta gemensamma regler för hur vi vill att vi ska uppföra oss mot varandra i områdets olika lokaler och miljöer. För oss som bostadsbolag är hyresgästernas engagemang avgörande när det kommer till vår ambition att utveckla hyresrätten och öka trivsel, trygghet och närdemokrati.

När hyresgästerna trivs och känner sig trygga i sina bostadsområden minskar också kostnaderna för omflyttning och skadegörelse. Detta hjälper oss ytterligare i vårt mål att ha bra boende till rimliga priser!

Hyresgästernas inflytande och delaktighet är värdefullt för de boende, för oss på Olofströmshus och även för kommunen. Vi försöker hela tiden hitta olika former för detta och tar tacksamt emot tips och idéer för hur du tycker att ditt boende och den sociala samvaron i området kan utvecklas.