Välkommen till oss på Olofströmshus!

Att flytta in i en ny lägenhet är för många inspirerande och en ny start på livet.
Man har ännu inte lärt känna de nya kvarteren, sina grannar och sin hyresvärd.
För att underlätta något har vi samlat några punkter som påminnelse för dig som är nyinflyttad.

När du flyttar in

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett. Du kan även mot en avgift beställa eftersändning av din post från den gamla adressen till den nya. Mer information om detta kan du få via www.adressandring.se
När du gör din flyttanmälan kan du bli ombedd att uppge ditt lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt.

Hushållsel

När du flyttar in ska du på en gång göra en anmälan till Olofströms Kraft om nytt elabonnemang. Som privatperson kan du göra din anmälan direkt via internet på www.olofstromskraft.se eller via kundservice. På deras webbplats hittar du korrekta kontaktuppgifter.

Hemförsäkring

Att försäkra sitt hem borde vara lika självklart som att försäkra bilen – hemmet är oftast värt betydligt mer. Vi som bostadsbolag har våra fastigheter försäkrade medan du som privatperson själv ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring för dina ägodelar. Utan hemförsäkring kan du, vid brand eller annan skada, stå utan bostad och du kan dessutom bli skadeståndsskyldig om du vållat skadan.

Ditt hyreskontrakt

När du blir hyresgäst hos oss skrivs ett kontrakt som innehåller alla viktiga fakta om din nya bostad. Detta kontrakt ska betraktas som en värdehandling. Som en del i vårt miljötänk signerar vi ibland avtalen digitalt på en surfplatta. Du som kund kan sen hitta ditt kontrakt under mina sidor och mitt boende.

När flyttlasset går

Några saker kan vara bra att känna till inför inflyttningen:

Är lägenheten inte i det skick du förväntade dig?

Är det fel som måste åtgärdas direkt ska du göra en serviceanmälan. Är du missnöjd med städningen är det viktigt att vi kan komma och titta innan du har börjat städa själv. Kontakta då ansvarig visningsman eller besiktningsman.

Flyttkartonger och sopor

I miljörummet eller kretsgården i ditt område får du endast slänga hushållssopor som matavfall, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, batterier, glödlampor samt slutligen restavfall för det avfall som inte går att sortera.
Grovavfall som ex möbler, elavfall, farligt avfall, trä, större wellpappkartonger, metallskrot och trädgårdsavfall får inte kastas i våra miljörum och kretsgårdar.  Då hänvisar vi istället till Återvinningscentralen på Traktorvägen i Olofström där det är gratis att slänga grovavfall.
För öppettider och mer information kring sortering, se www.vmab.se eller ring 0454-59359.

Bilparkering

Vi arbetar för att hålla bilarna borta från våra områden. Tänk på att inte blockera tillfartsvägarna i onödan och att så snart som möjligt parkera på parkeringen som finns i området.

Lås och nycklar

I samband med inflyttning får du som regel tre originalnycklar till lägenheten. Lägenhetsnycklarna är alltid stämplade med samma nummer. Kontrollera att du fått samma nummer på alla nycklar och att antalet stämmer och att nycklarna fungerar i ditt lås. Nycklarna får du av ansvarig kundvärd!

Parkering och garage

Generellt har fordonsinnehavet per hushåll ökat sedan parkeringsytorna anlades och våra fastigheter byggdes. Det innebär att det ibland kan vara svårt att finna en parkeringsplats där du önskar och du kanske får gå en extra bit.
Men givetvis finns det parkeringsplatser i alla våra områden och de flesta områden har även garage eller carport att hyra.

Du kan hyra upp till två fordonsplatser per lägenhetsavtal/hushåll. Du kan till exempel hyra två garage eller två parkeringsplatser eller en av varje.
Garage eller carport söker du på nätet på samma sätt som du söker lägenhet. Denna kö kan du aktivera dig i först när du tecknat ett lägenhetskontrakt.
Önskar du en förhyrd parkering är du välkommen att kontakta oss för pris och tillgänglighet.

Samtliga våra fordonsplatser är endast till för våra hyresgäster så i samband med uppsägning av lägenhet säger vi därför också upp din fordonsplats.

Läs mer här

Läs vår välkomstbroschyr här…