Uppsägning och utflyttning

Vad gäller vid uppsägning av lägenhet? 

Uppsägningstid vid avflyttning

 • Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid.
  Exempel: Säger du upp din lägenhet 10 januari gäller ditt kontrakt till och med sista april. Säger du upp din lägenhet 1 februari gäller ditt kontrakt till och med sista maj. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningstid oavsett vilket datum uppsägningen görs.

Uppsägningstid vid dödsfall

 • Om hyresavtalet sägs upp inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad. Har mer än en månad passerat sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden tre månader.
  Exempel: Kontraktsinnehavaren avlider 10 januari, uppsägning sker 20 januari. Kontrakt gäller till och med sista februari.
  Exempel: Kontraktsinnehavaren avlider 10 januari, uppsägning sker 15 februari. Kontrakt gäller till och med sista maj.

Uppsägningstid vid internomflyttning

 • Om du säger upp din lägenhet för att teckna nytt avtal hos oss gäller en månads uppsägningstid.
  Exempel: 10 mars tecknar du nytt kontrakt med inflyttning 1 april. Uppsägningstiden på din gamla lägenhet är då en månad.
  Kontrakt gäller till och med sista april.

 

Uppsägning av lägenhet innebär även uppsägning av fordonsplats

Samtliga våra fordonsplatser är endast till för våra hyresgäster så i samband med uppsägning av lägenhet säger vi därför också upp din fordonsplats.

Besiktning

Inom kontraktstiden ska en besiktning av lägenheten göras. Vid besiktningen ska lägenheten vara helt tömd på dina ägodelar så vi kan bedöma eventuella brister. Skador och slitage som bedöms som onormala kan medföra kostnader du själv får stå för.

Städning

Lägenheten ska städas ordentligt innan du lämnar ifrån dig nycklarna. Tänk på att det är någon annan som ska flytta in efter dig! Följ städtipsen och checklistan i brochyren du får vid uppsägningen.
Om lägenheten inte är ordentligt städad vid avflyttningsbesiktningen kan du bli debiterad för städkostnader enligt gällande prislista. Detsamma gäller även för förråd och garage.

Bor du i lägenhet med tillhörande trädgård eller uteplats ska även denna ses över. I hyreskontraktet finns regler för hur denna ska lämnas när du flyttar, men är du osäker kan du alltid kontakta ansvarig besiktningsman.

Elabonnemang

Glöm inte att avsluta ditt elabonnemang hos din leverantör.

Återställning

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör exempelvis hatthylla, dörrar, badrumsskåp och badkar. Har du installerat tvättmaskin eller diskmaskin I din lägenhet är det du själv som ansvarar för återställning I dessa utrymmen och att vitvarorna kopplas ur korrekt. Är du osäker kan du alltid kontakta ansvarig besiktningsman.

Nycklar

Samtliga nycklar ska återlämnas till besiktningsmannen och får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst. Kom ihåg att även lämna tillbaka garage-, källare- och förrådsnycklar och likaså eventuella nycklar med tillhörande kolv till bokning av tvättstugan samt taggar. Saknas någon nyckel, kolv eller dylikt är risken att du blir debiterad för detta.

Avfall i samband med avflyttning

Hushållsavfall slängs i kretsgården nära ditt hem och sorteras i matavfall, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, batterier, glödlampor samt slutligen restavfall för det avfall som inte går att sortera.

Som kontraktsinnehavare ansvarar du för att samtliga som ingår i ditt hushåll slänger rätt. Du kan komma att debiteras för felsortering.

På Återvinningscentralen på Traktorvägen i Olofström är det gratis för dig som kommuninvånare att slänga grovavfall. Till grovavfall räknas möbler, elavfall, farligt avfall, trä, större wellpappkartonger, metallskrot och trädgårdsavfall. För öppettider och mer information kring sortering: se vmab.se eller ring 0454-59359.

Har du möbler och saker som du inte behöver i samband med din flytt? Då kan du istället för att slänga dem skänka dessa till bland annat Röda Korset och Återbruket.

Röda Korsets möteslokal Kupan ligger på Nedre Brogatan 1 i Olofström. De tar emot hemtextilier, kläder, skor och barnleksaker.

Återbruket ligger på Topeliusvägen 1 i Olofström, bredvid Växtverket. De tar emot möbler, inredning, porslin, elektronik, barnleksaker, kläder och skor.

Det finns också möjlighet att lämna det du vill skänka i Återbrukets container på Återvinningscentralen på Traktorvägen under deras ordinarie öppettider.

Om du har saker du inte själv kan frakta kan du ringa Återbruket på 0454-93620 som gratis hjälper till med hämtning inom Olofströms kommun. Observera att sakerna endast tas med om de är i bra skick!

Välkommen tillbaka

Till sist hoppas vi att du trivts i din lägenhet hos oss och önskar dig lycka till i din nya bostad. Vill du fortfarande stå kvar i vårt system och samla köpoäng till framtiden? Tänk på att du då måste logga in på mina sidor en gång om året och att du själv ansvarar för att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Nyttiga tips och viktig info till dig som lämnar oss!