- A A A +

Pågående projekt

Vi vet att många är intresserade av våra projekt och nybyggnationer och vi berättar gärna om vad vi gör. Denna sida finns till för att du ska kunna följa våra större pågående projekt och få dig en inblick i våra om- och nybyggnationer.

Ser du skylten ovan på en byggarbetsplats är det alltså här du kan hitta mer information om vad som är på gång just nu. 

Framåt för f.d. Företagscenter

I februari hölls det andra planeringsmötet med de nämnder och organisationer som tillsammans ska se till så nybyggnationen går så smidig som möjligt.
Under 2018 är planen att nybyggnationen ska sätta igång av två fastigheter som tillsammans kommer att innehålla nära 50 lägenheter. Projektet kommer att planeras tillsammans med de intressenter som sedan tidigare registrerat sitt intresse för att teckna sig för en lägenhet här och förändringar kan därför komma att ske.

Ni kan följa processen här med tidens gång.
Mötesprotokollet från 2018-01-17 finns att läsa här
Mötesprotokollet från 2018-02-28 finns att läsa här
Nyhetsbrev från mötet med intressenterna 2018-01-31 hittar du
här
Protokoll från möte med blivande grannarna 2018-02-22 hittar du här 
Protokoll från möte med NCC 2018-04-09 hittar du här 

Protokoll från möte med pensionärsorganisationer hittar du här

Garvaregården i Kyrkhult

Under 2017 påbörjades om- och tillbyggnationen av Garvaregården i Kyrkhult, en fastighet med verksamhetslokaler och särskilt boende för äldre.
När ombyggnationen är klar kommer 42 platser för särskilt boende att inrymmas i byggnaden och verksamhetspersonal så som enhetschef, hemtjänstpersonal, undersköterskor och sjuksköterskor får nya lokaler.

I nära anslutning till Garvaregården planeras även för ett antal trygghetsbostäder.

Projektet sker genom s.k partnering, något som innebär att vi tillsammans med entreprenören jobbar som ett team för att få ut det bästa möjliga resultatet för alla inblandade.
Om- och tillbyggnationen av Garvaregården beräknas vara klar vår 2019.