Pågående projekt

Vi vet att många är intresserade av våra projekt och nybyggnationer och vi berättar gärna vad vi gör.
Denna sida finns till för att du ska kunna följa våra större pågående projekt och få dig en inblick i våra om- och nybyggnationer.

 


Ser du denna skylt på en byggarbetsplats är det alltså här du kan hitta mer information om vad som är på gång just nu.

 

Framåt för Kvarteret Holjebäck

Byggnationen av de 54 lägenheterna på Holjebäck är nu igång för fullt. Entreprenören FBI Tasbud har varit i full gång med att stärka marken för att den ska hålla för de två sexvåningshusen och nu ska alltså byggnationen påbörjas. Inflyttning i de fina, moderna lägenheterna är planerad till sommar 2020.

 

Ni kan följa processen här med tidens gång.

Mötesprotokollet från 2018-01-17 finns att läsa här
Mötesprotokollet från 2018-02-28 finns att läsa här.
Nyhetsbrev från mötet med intressenterna 2018-01-31 hittar du här.
Protokoll från möte med blivande grannarna 2018-02-22 hittar du här.
Protokoll från möte med NCC 2018-04-09 hittar du här.
Protokoll från möte med pensionärsorganisationer hittar du här.

Garvaregården i Kyrkhult

Under 2017 påbörjades om- och tillbyggnationen av Garvaregården i Kyrkhult, en fastighet med verksamhetslokaler och särskilt boende för äldre.
När ombyggnationen är klar kommer 42 platser för särskilt boende att inrymmas i byggnaden och verksamhetspersonal så som enhetschef, hemtjänstpersonal, undersköterskor och sjuksköterskor får nya lokaler.

I nära anslutning till Garvaregården planeras även för ett antal trygghetsbostäder.

Projektet sker genom s.k partnering, något som innebär att vi tillsammans med entreprenören jobbar som ett team för att få ut det bästa möjliga resultatet för alla inblandade.
Om- och tillbyggnationen av Garvaregården beräknas vara klar under 2019.