- A A A +

Heja solenergi!

På taket på kommunhuset produceras miljövänlig energi.
Nya förskolan i Vilboken är en oerhört miljövänlig byggnad som också producerar miljövänlig energi.

Olofströmshus arbetar med miljöfrågor på bred front för ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar.
Vi skall i alla led av vår verksamhet eftersträva en långsiktig hållbar utveckling och alltid hushålla med våra naturresurser. Vi har ju faktiskt bara ett jordklot.

Därför är det helt naturligt för oss att i den mån det går ha detta i åtanke vid framtida nybyggnationer och investeringar. Vad kan vara mer miljövänligt än att ta tillvara på solen som energikälla?  

Vi vill gärna visa er vad vi gör för att värna om miljön och bidra till ett mer hållbart samhälle.
På denna sidan presenterar vi den energi som några av solenergianläggningar på våra fastigheter producerar.

Klicka på bilderna för mer information.