Vårt arbete med boinflytande uppmärksammas än en gång på riksnivå

Allmännyttan, tidigare SABO, har än en gång uppmärksammat vårt fina arbete med boinflytande och det är vi såklart jätteglada över.
Vår marknadschef Helen Gunnarsson berättar om arbetet som ligger bakom och hur viktigt det är att lyssna på och göra saker tillsammans med våra hyresgäster, inte bara för dem.

Läs mer här:  www.sverigesallmannytta.se/vad-vi-gor/sa-arbetar-olofstromshus-for-mer-engagerade-hyresgaster/