Återigen dags för jämlikhetsveckan!

Under vecka 46 fokuserar Olofströms kommun tillsammans med bolagen extra på jämlikhet med fokus på normer, mångfald och inkludering.

Vi fortsätter att ta ytterligare kliv framåt för allas lika rätt och värde

Årets tema för jämlikhetsveckan är normer, mångfald och inkludering. Genom temat vill vi därmed arbeta för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle där alla människor har likvärdiga rättigheter och möjligheter att delta. Arbete med normer, mångfald och inkludering innebär att bekämpa diskriminering, fördomar och ojämlikhet, samtidigt som att främja respekt, värdighet, kreativitet och innovation.

Olofströms kommunkoncern står bakom och arbetar för alla människors lika rätt och värde. Därför genomförs för andra året en jämlikhetsvecka under vecka 46. Syftet med veckan är att skapa en ökad medvetenhet kring jämlikhet, med målet att erbjuda än mer jämlik service till kommunens invånare. Veckan ska belysa det goda arbete som gjorts inom området sedan tidigare, samtidigt som den ska uppmuntra till att ta ytterligare kliv framåt för fortsatt arbete för allas lika rätt och värde.

Vad betyder jämlikhet?

Jämlikhet är ett slags socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss grupp har samma status och känner sig respekterade, vilket i sin tur innebär att alla människor är lika mycket värda. Det handlar om jämlikhet utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ibland blandas jämlikhet ihop med jämställdhet, vilket dels beror på att orden är ganska lika men också för att orden hänger ihop. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. Jämställdhet är en del av jämlikhetsbegreppet, men har alltså särskilt fokus på jämlikhet mellan kön (alltså män och kvinnor). Under jämlikhetsveckan arbetar vi med jämlikhet i sin helhet där jämställdheten finns med.