- A A A +

Allmänt

Olofströmshus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som har Olofströms kommun som enda aktieägare.
Verksamheten är uthyrning av bostäder och lokaler i Olofströms kommun.

Vi inom Olofströmshus AB tror på framtiden för hyresrätten, eftersom den ger flexibilitet, valmöjlighet och frihet till en rimlig kostnad.

Detta har i vår vision tydliggjorts med följande ord: ”Easy Living” – vilket innebär möjligheternas boende på ett enkelt sätt.

Vi har en organisation där varje hyresgäst har sin egen ”kundvärd”.
Kunden får härigenom snabbare kontakt och hjälp av oss.
Detta system borgar för att kunden ges möjlighet att påverka beslut som direkt berör honom/henne i boendet. För att ge kunden snabb och god service skall ansvar och befogenheter i vår organisation ligga så nära kunden som möjligt.

Vi ska vara rädda om vårt varumärke och hela tiden jobba för att förbättra oss.

Magnus Lindahl
VD

 

Vår Vision

 • Bostäder för alla
 • Möjligheternas boende
 • "Easy Living"

Affärsidé

Vi ska erbjuda:

 • Bra bostäder
 • Rimliga priser
 • Hög bostadsservice

Målsättning

Olofströmshus mål skall kännetecknas av:

 • Kunden i fokus
 • Engagerade och motiverade medarbetare med stort ansvar
 • God och välskött ekonomi
 • Trygghet i boendet
 • Miljö- och kvalitetstänkande

Strategi

Strategiska perspektiv för Olofströmshus AB: 

 • Ägaren - De samhälliga målen med verksamheten
 • Kunden - Kunden mitt i centrum
 • Organisation - Rätt sätt att arbeta, effektiva lösningar och resultatmedvetenhet
 • Personal - Vårt konkurrensmedel
 • Vinst - skapar resurser för utveckling och förnyelse
 • Produkt - Förnyaren och utvecklaren av bostadsbyggandet
 • IT-verksamheten ska utifrån Olofströmshus strategier tillhandahålla ett ändamålsenligt stöd för medarbetarna och anpassas till verksamheten.
  Olofströmshus VD Magnus Lindahl