Mål och Visioner

Vår Vision

 • Bostäder för alla
 • Möjligheternas boende
 • ”Easy Living”

Affärsidé

Vi ska erbjuda:

 • Bra bostäder
 • Rimliga priser
 • Hög bostadsservice

Målsättning

Olofströmshus mål skall kännetecknas av:

 • Kunden i fokus
 • Engagerade och motiverade medarbetare med stort ansvar
 • God och välskött ekonomi
 • Trygghet i boendet
 • Miljö- och kvalitetstänkande

Strategi

Strategiska perspektiv för Olofströmshus:

 • Ägaren – De samhälleliga målen med verksamheten
 • Kunden – Kunden mitt i centrum
 • Organisation – Rätt sätt att arbeta, effektiva lösningar och resultatmedvetenhet
 • Personal – Vårt konkurrensmedel
 • Vinst – skapar resurser för utveckling och förnyelse
 • Produkt – Förnyaren och utvecklaren av bostadsbyggandet
 • IT-verksamheten ska utifrån Olofströmshus strategier tillhandahålla ett ändamålsenligt stöd för medarbetarna och anpassas till verksamheten.