Trivsel och trygghet

Trygghetsjour vid störning

Vår trygghetsjour når du på telefon 0454-204444 dygnet runt. Ringer du under öppettiderna för serviceanmälan tas ditt samtal emot av vår egen personal. Övriga tider bemannas vår trygghetsjour av Securitas.
Vid fara för annan person eller egendom ska alltid Polis eller Räddningstjänst larmas på telefon 112. Övriga ärenden till Polisen hänvisas till 114 14.

Serviceanmälan 

De flesta av dina ärenden kan du göra dygnet runt genom att logga in på Mina sidor.
Är din serviceanmälan akut eller du vill komma i kontakt med en handläggare eller vår trygghetsjour ska du ringa 0454-204444.

Öppettider för serviceanmälan hittar du här. –>
Har du frågor gällande din lägenhet eller fastighet och som inte är en serviceanmälan kontaktar du din fastighetsskötare. Vid fel på kabel-tv kontaktar du Olofströms Kabel-tv på 0454-98050.

Porttelefoner

För att ge våra hyresgäster ökad trygghet är porttelefoner installerade i flera av våra områden. Det innebär att entrén är låst dygnet runt och att du som hyresgäst använder din nyckel eller tagg för att komma in genom porten.
Dina besökare når dig genom att söka dig via porttelefonen som är placerad utanför entrédörren. Det ringer då i den telefon du valt att ha kopplad till porttelefonen. Du släpper enkelt in dem genom att trycka 5 på din telefon. Tänk på att du personligen ansvarar för de personer du släpper in i fastigheten. 

Du känner igen oss på våra profilkläder!

Vår egen personal som brukar vistas i området känner du igen på våra profilkläder. Men ibland behöver vi, eller någon av oss anlitad entreprenör, komma in i din lägenhet för att utföra någon form av arbete. För att du som hyresgäst ska känna dig trygg och lättare veta vem du släpper in i ditt hem eller vem som vistas inne i fastigheten, ska entreprenörer bära varselvästar med vår logotyp på. Västarna behöver inte bäras av ex. markentreprenörer då dessa inte vistas inne i fastigheten.

Ohyra eller skadedjur

Myror, vägglöss och annan bostadsohyra kan drabba vem som helst. Om du misstänker att din lägenhet drabbats av skadedjur eller ohyra är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta så fort som möjligt.

  • Om problemen uppstår inne i din lägenhet kontaktar du Anticimex, 075-245 10 00 och bokar in en tid för inspektion. Efter inspektionen kan det bli aktuellt med en sanering. Såväl inspektion som sanering är kostnadsfritt för dig som bor hos oss. Exempel på skadedjur eller ohyra är vägglöss, silverfiskar, kackerlackor eller myror.
  • Om du drabbas av ohyra eller skadedjur utomhus eller i övriga utrymmen så som källare eller förråd etc. gör du en anmälan till oss.

Brandsäkerhet

Brandvarnare ska finnas i din lägenhet när du flyttar in. Kom ihåg att testa den regelbundet.
Om din brandvarnare av någon anledning skulle saknas eller vara ur funktion ska du omedelbart göra en serviceanmälan.
Som ett led i vårt trygghetstänk sitter både brandsläckare och brandfiltar monterade i de flesta av våra trappuppgångar. Vi är tacksamma om ni rapporterar till oss om dessa används så vi så fort som möjligt kan byta ut dem. 

Säker laddning

Vi ser en ökning av användning av eldrivna fordon. Det gläder oss givetvis att alltfler väljer ett mer miljövänligt alternativ som fortskaffningsmedel.
Samtidigt som vi konstaterar det vill vi påminna om vikten av säker laddning av diverse batteridrivna enheter. Tipsen nedan är hämtade från Brandskyddsföreningens hemsida.

7 tips för tryggare laddning

Batterier under laddning kan bli överhettade och själv antända. Här är Brandskyddsföreningens tips till allmänheten för att minska risken för brand vid laddning:

  1. Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
  2. Se till att laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder.
  3. Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan – och ta bort föremål intill som kan börja brinna.
  4. Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet eller att du har en fungerande brandvarnare.
  5. Ladda enheten innan batteriet når 0 procent och ladda inte mer än 80 procent.
  6. Undvik snabbladdning då lång laddningstid är skonsammare.
  7. Dra ut kontakten när du har laddat klart.

Läs gärna mer här: https://www.brandskyddsforeningen.se/tidningen-brandsakert/artiklar/kunskap-byggs-om-batteririsker/