- A A A +

Easy Living – möjligheternas boende på ett lite enklare sätt..

Allmänt

Olofströmshus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som har Olofströms kommun som enda aktieägare.
Verksamheten är uthyrning av bostäder och lokaler i Olofströms kommun.

Vi inom Olofströmshus AB tror på framtiden för hyresrätten, eftersom den ger flexibilitet, valmöjlighet och frihet till en rimlig kostnad.

Detta har i vår vision tydliggjorts med följande ord: ”Easy Living” – vilket innebär möjligheternas boende på ett enkelt sätt.

Vi har en organisation där varje hyresgäst har sin egen ”kundvärd”.
Kunden får härigenom snabbare kontakt och hjälp av oss.
Detta system borgar för att kunden ges möjlighet att påverka beslut som direkt berör honom/henne i boendet. För att ge kunden snabb och god service skall ansvar och befogenheter i vår organisation ligga så nära kunden som möjligt.

Vi ska vara rädda om vårt varumärke och hela tiden jobba för att förbättra oss.

Magnus Lindahl
VD

 
Olofströmshus VD Magnus Lindahl