Gemensamma utrymmen och funktioner

Regler i den gemensamma tvättstugan

Vem får nyttja tvättstugan?

Du som kontraktsinnehavare är ansvarig för de personer i ditt hushåll som använder tvättstugan. Barn får gärna hjälpa till, men endast som medföljande till en vuxen ansvarig. Att tvätta åt vänner och bekanta är inte tillåtet, inte heller att låta utomstående nyttja tvättstugan i ditt hus.

Mitt tvättpass börjar vid 16, men jag har inte möjlighet att börja tvätta förrän vid 18. Får någon annan ta mitt tvättpass då?

Nej, din bokade tid är din tid som du får disponera hur du vill.

Får jag tvätta mattor och dylikt i min tvättstuga?

Nej, tunga och skrymmande föremål innebär för tung belastning för våra maskiner. På Ekerydsplan finns en stortvättstuga där det finns en mattvätt som klarar mindre mattor upp till 12 kg.

Stortvättstugan på Ekeryd

Läs mer här om vår stortvättstuga på Ekeryd –> 

Får jag ha husdjur i tvättstugan?

Nej, av hänsyn till våra allergiker är det inte tillåtet.

Vem ansvarar för städningen i min tvättstuga?

Du som nyttjare ansvarar själv för att städa tvättstugan och tillhörande utrymmen efter avslutat tvättpass. Du ska också ta med dig dina ägodelar och eventuella tomma förpackningar och dylikt vid avslutat tvättpass. Fastighetsskötarens uppgift är att regelbundet tömma soporna och kontrollera utrustningen i tvättstugan.

Avfall, kretsgårdar och miljörum 

Hushållsavfall

Hushållsavfall slängs i miljörummet eller kretsgården nära ditt hem och sorteras i matavfall, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, batterier, glödlampor samt slutligen restavfall för det avfall som inte går att sortera.

Grovavfall

Till grovavfall räknas möbler, elavfall, farligt avfall, trä, större wellpappkartonger, metallskrot och trädgårdsavfall. Grovavfall får inte kastas i våra miljörum och kretsgårdar. På Återvinningscentralen på Traktorvägen i Olofström är det gratis att slänga grovavfall. För öppettider och mer information kring sortering: se vmab.se eller ring 0454-59359.

Så här ska du sortera ditt avfall –>

Bilplats och förvaringsutrymmen 

Parkering

Var noga med att följa allmänna parkeringsregler som gäller. Egen parkeringsplats ingår inte i hyran men i alla våra områden finns det parkeringsplatser. Ibland kan det vara svårt att hitta en parkeringsplats intill bostaden och ibland får man räkna med att gå en bit.  I ett fåtal områden krävs parkeringstillstånd för att nyttja parkeringarna. Fråga din fastighetsskötare vad som gäller i ditt område.

Hyra fordonsplats, garage eller carport

Garage eller carport söker du på nätet på samma sätt som du söker lägenhet. Denna kö kan du aktivera dig i först när du tecknat ett lägenhetskontrakt.
Du kan hyra upp till två fordonsplatser per lägenhetsavtal/hushåll. Du kan till exempel hyra två garage eller två parkeringsplatser eller en av varje.
Önskar du en förhyrd parkering är du välkommen att kontakta oss för pris och tillgänglighet.
Samtliga våra fordonsplatser är endast till för våra hyresgäster så i samband med uppsägning av lägenhet säger vi därför också upp din fordonsplats.

Lägenhetsförråd och förvaring

Förråd ingår till flera av våra lägenheter men inte till alla lägenheter. Fråga din fastighetsskötare vad som gäller till din lägenhet.

Möjlighet att hyra extra förvaringsutrymme

Vi har ett begränsat antal förråd för uthyrning. Kontakta oss för att se om det är något som passar dina önskemål.