Styrelse

Ordförande
Kaj Joelsson (S)

Vice ordförande
Sonja Lundh (S)

Ledamöter
Johnny Svensson (S)
Hannu Lahdenperä (V)
Patrik Krupa (M)

Styrelsesuppleanter
Marianne Lundström (S)
Evert Larsson (S)
Erik Halling (S)
Anitha Kälvestam Fredriksson (MP)
Cennedy Wernersson (C)

Ombud
Sammy Gunnarsson (S)

Lekmannarevisorer
Lars-Erik Bäckström (S)
Britt-Marie Rosén (S)

Observatör
Rolf Jönsson (C)

Ta del av våra styrelseprotokoll här