Styrelse

Ordförande
Kjell Olofsson (S)

Vice ordförande
Helena Oinas Wihlborg (V)

Ledamöter
Marianne Lundström (S)
Patrik Krupa (M)
Daniel Pionk (SD)

Styrelsesuppleanter
Johnny Svensson (S)
Ola Claesson (S)
Susanne Mustig (C)
Tom Olandersson (SD)
Karl Johnsson (V)

Stämombud
Annika Sjöstedt (S)

Lekmannarevisor
Britt-Marie Rosén (S)
Maurits Rehn (S)

Observatör
Rolf Jönsson (C)

Ta del av våra styrelseprotokoll här