Styrelse

Ordförande
Kaj Joelsson (S)

Vice ordförande
Hannu Lahdenperä (V)

Ledamöter
Marianne Lundström (S)
Patrik Krupa (M)
Daniel Pionk (SD)

Styrelsesuppleanter
Johnny Svensson (S)
Erik Halling (S)
Susanne Mustig (C)
Tom Olandersson (SD)
Karl Johnsson (V)

Stämombud
Annika Sjöstedt (S)

Lekmannarevisor
Britt-Marie Rosén (S)
Maurits Rehn (S)

Observatör
Rolf Jönsson (C)

Ta del av våra styrelseprotokoll här