Styrelse

Ordförande

Kjell Olofsson (S)

Vice ordförande

Helena Oinas Wihlborg (V)

Ledamöter

Marianne Lundström (S)
Patrik Krupa (M)
Daniel Pionk (SD)

Styrelsesuppleanter

Johnny Svensson (S)
Ola Claesson (S)
Susanne Mustig (C)
Max Nielsen (SD)
Karl Johnsson (V)

Stämombud

Annika Sjöstedt (S)

Lekmannarevisor

Britt-Marie Rosén (S)
Maurits Rehn (S)

Observatör

Rolf Jönsson (C)

Ta del av våra styrelseprotokoll här