Styrelse

Ordförande

Kjell Olofsson (S)

Vice ordförande

Thomas Eriksson (C)

Ledamöter

Rickard Olofsson (S)
Max Nielsen (SD)
Magnus Larsson (M)

Styrelsesuppleanter

Kent Kullman (S)
Marianne Lundström (S)
Mohamad Zaher Tamer (C)
Patrik Krupa (M)
Roal Bencic (SD)

Stämombud

Ola Claesson (S)

Lekmannarevisor

Britt-Marie Rosén (S)
James Sandstedt (KD)

Observatör

Olle Svensson (KD)

Ta del av våra styrelseprotokoll här