Uppsägning och avflyttning

Vad gäller vid uppsägning av lägenhet?

Det enklaste sättet att säga upp ditt avtal är att logga in med BankID på Mina sidor.
Du kan också maila oss. Har du ett fysiskt kontrakt och vill göra uppsägningen den vägen ska du signera raden för uppsägning och lämna detta till oss.

Säger du upp en lägenhet åt någon annan ska du kunna uppvisa lämpligt intyg, ex om förmyndarskap eller dödsfallintyg med släktutredning från Skatteverket.

Uppsägningstid vid avflyttning

 • Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid.
  Exempel: Säger du upp din lägenhet 5 januari gäller ditt kontrakt till och med sista april. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningstid oavsett vilket datum uppsägningen görs.

Uppsägningstid vid dödsfall

 • Om hyresavtalet sägs upp inom en månad från det hyresgästen avlidit är uppsägningstiden en månad. Har mer än en månad passerat sedan hyresgästen avled är uppsägningstiden tre månader.
  Exempel: Kontraktsinnehavaren avlider 10 januari, uppsägning sker 20 januari. Kontrakt gäller till och med sista februari.
  Exempel: Kontraktsinnehavaren avlider 10 januari, uppsägning sker 15 februari. Kontrakt gäller till och med sista maj.

Uppsägningstid vid internomflyttning

 • Om du säger upp din lägenhet för att teckna nytt avtal hos oss gäller en månads uppsägningstid.
  Exempel: 10 mars tecknar du nytt kontrakt med inflyttning 1 april. Uppsägningstiden på din gamla lägenhet är då en månad, dvs kontrakt gäller till och med sista april.

Uppsägning av lägenhet innebär även uppsägning av fordonsplats

Samtliga våra fordonsplatser är endast till för våra hyresgäster så i samband med uppsägning av lägenhet säger vi därför också upp din fordonsplats.

Jag har tömt och städat min lägenhet innan uppsägningstiden är slut. Kan jag lämna in min nyckel då och slippa att betala för resterande tid?
Nej, du är ändå skyldig att betala under hela uppsägningstiden trots att du lämnat in dina nycklar.

Avflyttningsbesiktning

Senast sista dagen på kontraktstiden ska din lägenheten besiktas. Vid besiktningen ska lägenheten vara helt tömd på dina ägodelar och ordentligt flyttstädad. Skador och slitage som bedöms som onormalt, bristfällig städning eller om du inte lämnar tillbaka alla taggar, nycklar och tvättkolv kan medföra debitering.
Detsamma gäller även för förråd och garage.

Bor du i lägenhet med tillhörande trädgård eller uteplats ska även denna ses över. I hyreskontraktet finns regler för hur denna ska lämnas när du flyttar, men är du osäker kan du alltid kontakta ansvarig besiktningsman.

Vid ej godkänd besiktning debiteras aktuell timkostnad för ombesiktning samt eventuellt även kostnad för åtgärdande.

Återställning

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör exempelvis hatthylla, dörrar, badrumsskåp och badkar. Har du installerat tvättmaskin eller diskmaskin I din lägenhet är det du själv som ansvarar för återställning I dessa utrymmen och att vitvarorna kopplas ur korrekt. Är du osäker kan du alltid kontakta ansvarig besiktningsman.

Nycklar

Samtliga nycklar ska återlämnas till besiktningsmannen och får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst. Kom ihåg att även lämna tillbaka garage-, källare- och förrådsnycklar och likaså eventuella nycklar med tillhörande kolv till bokning av tvättstugan samt taggar. Saknas någon nyckel, kolv eller dylikt är risken att du blir debiterad för detta.

Att tänka på vid avflyttning

 • Avsluta/flytta dina abonnemang hos din elleverantör, internetleverantör, hemförsäkring etc.
 • Gör flyttanmälan till Skatteverket och beställ eventuell eftersändning av din adress hos adressandring.se
 • Se till så vi har korrekta kontaktuppgifter till dig ifall vi behöver komma i kontakt med dig.
 • För att stå kvar i vårt system och samla poäng efter avflyttning kräver vårt system att du loggar in på Mina sidor minst en gång var 12:e månad.

Visning av din lägenhet

Om du har sagt upp din lägenhet kommer vi kontakta dig angående visning av din lägenhet. Du väljer själv om du vill närvara vid visningstillfället.

Avfall i samband med avflyttning

Som kontraktsinnehavare ansvarar du för att samtliga som ingår i ditt hushåll sorterar och slänger avfallet på rätt plats, i annat fall kan du komma att debiteras för felsortering.

Hushållsavfall
Hushållsavfall slängs i miljörummet eller kretsgården nära ditt hem och sorteras i matavfall, glasförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, batterier, glödlampor samt slutligen restavfall för det avfall som inte går att sortera.

Grovavfall
Till grovavfall räknas möbler, elavfall, farligt avfall, trä, större wellpappkartonger, metallskrot och trädgårdsavfall. Grovavfall får inte kastas i våra miljörum och kretsgårdar. På Återvinningscentralen på Traktorvägen i Olofström är det gratis att slänga grovavfall. För öppettider och mer information kring sortering: se vmab.se eller ring 0454-59359.

Har du möbler och saker som du inte behöver i samband med din flytt? Då kan du istället för att slänga dem skänka dessa till bland annat Röda Korset och Återbruket.

Röda Korsets möteslokal Kupan ligger på Nedre Brogatan 1 i Olofström. De tar emot hemtextilier, kläder, skor och barnleksaker. Ring 0703430675 för aktuella öppettider och inlämningsinformation.

Återbruket ligger på Topeliusvägen 1 i Olofström. De tar emot möbler, inredning, porslin, elektronik, barnleksaker, kläder och skor under sina öppettider. Det finns också möjlighet att lämna det du vill skänka i Återbrukets container på Återvinningscentralen på Traktorvägen när de har öppet.

Om du har saker du inte själv kan frakta kan du ringa Återbruket på 0454-93620 som gratis hjälper till med hämtning inom Olofströms kommun. Observera att sakerna endast tas med om de är i bra skick och kan komma till nytta för någon annan.

 

Välkommen tillbaka!

Till sist hoppas vi att du trivts i din lägenhet hos oss och önskar dig lycka till i din nya bostad.

Nyttiga tips och viktig info till dig som lämnar oss!