Olofströmshus uthyrningspolicy

Då det gäller att söka en bostad hos oss har vi beslutat att alla skall ha lika rätt och möjlighet.
Vår uthyrningspolicy följer hyreslagen och våra regler skall vara vägledande för en likabehandlande och väl fungerande uthyrning.
Vi ska verka för mångfald och integration. Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.

Bostadskö

När du registrerat dig i vår bostadskö har du möjlighet att boka de lägenheter som är bokningsbara på vår hemsida. Du erbjuds lägenheter utifrån din kötid.

Olofströmshus bostadskö bygger på registrering och bokning via vårt webbaserade bokningssystem.

  • Från den dag du fyllt 16 år är det möjligt att registrera sig i vårt kösystem.
  • Saknas fullständigt personnummer kan du inte själv registrera dig. Kontakta då vår kundmottagning så hjälper vi dig. Fullständigt personnummer krävs dock för kontraktsskrivning.

Grundkrav

För att hyra en lägenhet hos oss måste du ha registrerat dig i vår bostadskö. Vidare måste du uppfylla följande grundkrav:

  • Du skall ha fyllt 18 år för att teckna ett kontrakt.
  • Du skall inte ha någon hyresskuld.
  • Du skall ha god ekonomi utan allvarliga betalningsanmärkningar.
  • Hyran skall kunna betalas med den inkomst hushållet har. Det innebär regelbunden inkomst i form av anställning, pension, a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning, underhållsbidrag, aktivitetsersättning, bostadsbidrag/tillägg, inkomst av kapital, studiemedel, eller av Olofströms kommun styrkt försörjningsstöd.
  • Du som är egen företagare måste kunna uppvisa F-skattsedel, registreringsbevis samt annat bevis på tillräcklig betalningsförmåga.
  • Du skall ha goda referenser från nuvarande och/eller tidigare hyresvärd inklusive Olofströmshus om du är befintlig kund.

Olofströmshus skall ha möjlighet att kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation. Du som söker bostad hos Olofströmshus bör ha en hushållsekonomi där de totala nettoinkomsterna räcker till hyran och övriga skäliga kostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

Om kraven på inkomst inte uppfylls har du ändå möjlighet att bli hyresgäst hos oss om vi bedömer att godkänd borgen kan accepteras. Borgensåtagandets minsta tid är 24 månader + 9 månaders uppsägningstid.

Du måste godkänna att vi tar en kreditupplysning.

Särskild hänsyn och förtur

Särskild hänsyn eller förtur i bostadskön kan medges utifrån vissa förutsättningar.

Särskild hänsyn för seniorlägenheter

Har du fyllt 55 år eller fått behovsprövning för denna typ av lägenhet från Olofströms kommun, har du förtur till våra seniorlägenheter som du hittar på Fridaforsvägen 1 och Ljungrydavägen 3.

Förtur på grund av uppsägning eller behov av omflyttning och övriga förturer

Ibland behöver Olofströmshus av olika skäl, till exempel ombyggnation, flytta på hyresgäster och då erbjuder vi berörda hyresgäster förtur till våra lediga lägenheter.

Förtur kan också i undantagsfall medges om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • Medicinska skäl. Läkarintyg ska då lämnas in till oss senast sista dagen för att anmäla intresse för det specifika objekt du söker förtur till.
  • Om sökande har sin nuvarande bostadsort utanför Olofströms Kommun.

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand får endast ske med Olofströmshus skriftliga medgivande och endast under begränsad tid. Ansökan om uthyrning i andra hand ska göras skriftligen till Olofströmshus tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet. Under andrahandsuthyrningen är det du som hyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran blir betald.
Den som hyr i andra hand har ingen förtur eller besittningsrätt när kontraktet för andrahandsuthyrningen upphör och/eller om lägenheten sägs upp av kontraktsinnehavaren.

Hemförsäkring

Olofströmshus uppmanar dig som skall bosätta dig eller som bor hos oss att teckna hemförsäkring.