Tillgänglighetsredogörelse

Olofströmshus står bakom den här webbplatsen.
Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.
Den här webbsidan beskriver hur olofstromshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service,
eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbsidan lanserades november 2018 och följer de WCAG-direktiv som gäller för Sveriges kommun och landsting.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från olofstromshus.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss.
Skicka e-post till info@olofstromshus.se eller ring vår växel på 0454 – 20 44 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning   https://www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs i nästa avsnitt.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-dokument har en begränsad möjlighet att möta tillgänglighetsdirektiven.

Oskäligt betungande anpassning

Olofströmshus åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

PDF-dokument

Vi har system som skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda systemen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten med hjälp av en checklista med webbriktlinjer för WCAG

Checklista, DIGG i samarbete med PTS

Bedömningen pågår.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 oktober 2021.