Blanketter

Här kan du ladda ner och skriva ut blanketter för olika ändamål.

 

Autogiro
Ladda ner blankett.

Uppsägning av lägenhet
Senast sju dagar efter att du skickat in din uppsägning till oss bör du ha fått en bekräftelse. Om du inte har fått det ber vi dig kontakta oss.
Ladda ner blankett  

Uppsägning av lägenhet – dödsbo
Senast sju dagar efter att du skickat in din uppsägning till oss bör du ha fått en bekräftelse. Om du inte har fått det ber vi dig kontakta oss.
Ladda ner blankett.

Uppsägning av fordonsplats, förråd, smålokal
Senast sju dagar efter att du skickat in din uppsägning till oss bör du ha fått en bekräftelse. Om du inte har fått det ber vi dig kontakta oss.
Ladda ner blankett.

Ansökan om uthyrning i andrahand 
Handläggningstiden beror på aktuell arbetsbelastning på vår ärendehantering. Senast 14 dagar efter att du skickat in din ansökan till oss bör du ha fått en återkoppling.
Om du inte har fått det ber vi dig kontakta oss.
Ladda ner blankett

Borgensförbindelse
Ladda ner blankett.

Du kan skicka din ifyllda blankett till

info@olofstromshus.se

eller till

Olofströmshus AB
Box 194
293 32 Olofström