Angående nybyggnation av Holjebäck

När vi beslutade att bygga bostäder på tomten där f.d Företagscenter låg, var förutsättningen för att köpet av tomten från kommunen skulle genomföras, att den skulle vara byggbar för att uppföra två fastigheter.

Kommunen anlitade då en entreprenör för att förbereda tomten för nybyggnation.

När vår upphandlade entreprenör FBI Tasbud skulle påbörja förberedelserna inför byggnationen ville man försäkra sig om att underlaget var godkänt för att uppföra två sexvåningshus.

Olofströmshus anlitade då konsulter som gjorde bedömningen att underlaget inte uppfyller krav enligt AMA-anläggning där man bland annat kan påpeka att det finns organiskt material samt att grundkonstruktioner kvarstår från tidigare byggnader, så som grundplatta och väggkonstruktioner.

Enligt det PM vi fått från konsultfirman har detta inneburit att vi varit tvungna att schakta och riva konstruktioner som finns i marken samt, återfylla enligt de krav och normer som finns i AMA-anläggning.

Nu håller vår entreprenör på att se över vad detta innebär både vad det gäller deras arbeten och den slutgiltiga byggnadstiden, vilket naturligtvis kan påverka inflyttningsdatum för de hyresgäster vi redan har skrivit kontrakt med.