Jämlikhet – en vecka med fokus på bemötande

Under vecka 46 fokuserar Olofströms kommun tillsammans med bolagen extra på jämlikhet med fokus på bemötande. Nytt för i år är att föreningarna är med på tåget.

Olofströms kommunkoncern står bakom och arbetar för alla människors lika rätt och värde, och kommer därför att genomföra, för andra året, en jämlikhetsvecka under vecka 46. I år har även föreningar i Olofström lyft att de önskar vara med. Föreningarna uppmanas att genomföra jämlikhetsfrämjande åtgärder, samt öppna upp möjligheten för att prova på-aktiviteter under veckan. Aktiviteterna kommer att publiceras i Olofströms kommuns digitala evenemangskalender.

Syftet med veckan är att skapa en ökad medvetenhet kring jämlikhet, med målet att erbjuda än mer jämlik service till kommunens invånare. Veckan ska belysa det goda arbete som gjorts inom området sedan tidigare, samtidigt som den ska uppmuntra till att ta ytterligare kliv framåt för fortsatt arbete för alla lika rätt och värde.

Årets tema för jämlikhetsveckan är bemötande. Hur vi bemöter människor runt omkring oss har en stor betydelse för jämlikhetsarbetet. Det är viktigt att tänka på hur vi bemöter personer på ett jämlikt vis för att på så vis hindra att någon missgynnas, kränks eller diskrimineras utifrån ovannämnda grunder. Genom årets jämlikhetsvecka vill vi därmed arbeta för hur vi bemöter personer på ett jämlikt sätt så att alla ska känna sig respekterade och lika mycket värda.

Vad betyder jämlikhet?
Jämlikhet är ett slags socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss grupp har samma status och känner sig respekterade, vilket i sin tur innebär att alla människor är lika mycket värda. Det handlar om jämlikhet utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ibland blandas jämlikhet ihop med jämställdhet, vilket dels beror på att orden är ganska lika men också för att orden hänger ihop. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. Jämställdhet är en del av jämlikhetsbegreppet, men har alltså särskilt fokus på jämlikhet mellan kön (alltså män och kvinnor). Under jämlikhetsveckan arbetar vi med jämlikhet i sin helhet där jämställdheten finns med.