Nu startar jämlikhetsveckan!

Under en vecka fokuserar Olofströms kommun tillsammans med bolagen extra på jämlikhet med fokus på bemötande. Under veckan belyser vi det som görs idag då det görs mycket utifrån ett jämlikt perspektiv.
Olofströms kommunkoncern står bakom och arbetar för alla människors lika rätt och värde, och kommer därför att genomföra en jämlikhetsvecka under vecka 42. Det blir första gången som Olofströms kommunkoncern genomför jämlikhetsvecka, en vecka som kommer att återkomma årligen i samband med FN-dagen.

Syftet med veckan är att skapa en ökad medvetenhet om jämlikhet, med målet att erbjuda än mer jämlik service till kommunens invånare. Veckan ska belysa det goda arbete som gjorts inom området sedan tidigare, samtidigt som den ska uppmuntra till att ta ytterligare kliv framåt för fortsatt arbete för alla lika rätt och värde.
– För oss är det en självklarhet att alla ska ha samma rätt till den kommunala verksamheten oberoende av kön, könsöverskridande identitet, religion, etnicitet, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning. När vi tillsammans, och vid samma tidpunkt, kraftsamlar för jämlikhet så gör det skillnad! Jag är övertygad om att en ökad jämlikhet också innebär en ökad respekt för varandra och en större trygghet för alla, säger Irene Robertsson, Kommunchef.

Jämlikhet är viktigt i alla sammanhang. Det skall finnas som ett ledord för oss alla, och det skall alltid finnas med i hur vi både tänker och agerar. Eftersom det i år är fokuserat på just bemötande, är det viktigt att vi har detta med i alla våra möten. Både med våra hyresgäster och internt, menar vår VD Thomas Ottosson.

Varje år kommer jämlikhetsveckan att fokusera på ett särskilt tema, utifrån vad som är aktuellt i verksamheterna och vilket behov som flaggats för. Temat för årets jämlikhetsvecka kommer att vara ’bemötande.

Vad betyder jämlikhet?
Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor har samma värde och status, möjligheter och rättigheter och ska behandlas likvärdigt, oavsett etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, socioekonomi, funktionsförmågor, könsuttryck, religion med mera. Alla människor har rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och välja vilken partner de vill leva med. Ett arbete för jämlikhet – är alltså att arbeta för mänskliga rättigheter.

Hissar Prideflaggen
Måndagen den 18 oktober hissas en prideflagga utanför Olofströms kommunhus och vid Holjebäck. Detta för att lyfta vikten av allas rätt att vara den man är och rätten att behandlas lika oavsett etnicitet, sexuell läggning, ålder, kön, socioekonomi, funktionsförmågor, könsuttryck, religion med mera. Flaggorna kommer att vara hissade till och med måndag den 25 oktober.