Olofströms kommun har nu återtagit förvaltningen av sina fastigheter

2022-01-01 återtog Olofströms kommun förvaltningen av de fastigheter som vi tidigare förvaltat, tex skolor, förskolor och idrottsanläggningar etc.
Berörd personal har därför bytt arbetsgivare till Olofströms kommun vars växel ni når på 0454 – 93 000.