Heja solenergi!

Vi arbetar med miljöfrågor på bred front för ett minimalt utnyttjande och maximal återvinning av ändliga material och naturtillgångar. Vi
skall i alla led av vår verksamhet eftersträva en långsiktig hållbar utveckling och alltid hushålla med våra naturresurser.

Därför är det helt naturligt för oss att i den mån det går ha detta i åtanke vid framtida nybyggnationer
och investeringar. Vad kan vara mer miljövänligt än att ta tillvara på solen som energikälla?

Vi vill gärna visa er vad vi gör för att värna om miljön och bidra till ett mer hållbart samhälle. På denna
sidan presenterar vi den energi som några av solenergianläggningar på våra fastigheter producerar.

Klicka på bilderna för att se förbrukningen för respektive anläggning.

 
Curas fina boende på Citronvägen har såklart en modern solcellsanläggning.

 

På taket på kommunhuset produceras miljövänlig energi.

 

 
Givetvis har de två nya husen på Holjebäck försetts med solceller.
Klicka här för att se vad respektive hus producerar: Hus A  Hus B

   
Nya förskolan i Vilboken är en oerhört miljövänlig byggnad som också producerar miljövänlig energi.

Även Garvaregården i Kyrkhult producerar miljövänlig energi.