Hyresgäststyrt Lägenhetsunderhåll – HLU

Vi tycker att du som kund ska kunna påverka ditt boende hos oss. Detta är vad vi kallar för Easy Living
och en av valmöjligheterna vi erbjuder är att påverka ditt HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Under januari månad har du som kund möjlighet att beställa om du vill ha underhåll utfört i din lägenhet*.
Arbetet utförs då innan nästa årsskifte.
Vad har du för alternativ?

Underhåll

Underhåll enligt tidplanen

Enligt vår underhållsplan byts/slipas golv var 18e år och väggar tapetseras/målas var 12e år. (Gäller ej badrum) Har dessa år passerat kan du välja underhåll utan kostnad.

Tidigarelagt underhåll

Vill du byta golv eller tapeter tidigare än vad som ingår i vår underhållsplan är detta givetvis möjligt. Du får då betala mellanskillnaden innan åtgärden är avskriven, d.v.s. restvärdet. Eventuell tidigareläggningskostnad är tydligt angiven där du gör dina val. Tidigarelagt underhåll debiteras i samband med att arbetet utförs.

Exempel: Avskrivningstiden för en tapet är 12 år. Vill du byta en tapet efter åtta år, dvs fyra år tidigare än planerat, så betalar du restvärdet (årsrabatten x4). På samma sätt kan du få ny golvmatta osv.

Avstå från underhåll

Vill du inte ha något underhåll utfört behöver du inte göra något alls. För golv och väggar som inte har något restvärde kvar, betalas automatiskt en mindre ersättning ut för att du väljer att avstå från renovering. Förutsättningarna för att du ska få denna ersättning är att du bor kvar under hela året och även januari månad nästkommande år, se exempel nedan:

Exempel: I januari 2022 tackar du nej till att få nytt golv. Om du då är berättigad till rabatt kommer denna att dras från din hyresavi som avser januari 2023. Du måste alltså bo kvar i samma lägenhet under hela år 2022 samt januari 2023 för att erhålla rabatten. Byter du lägenhet under året mister du din rätt till rabatt då rabatten inte är personlig utan tillhör lägenheten. Man kan alltså inte ta med rabatten när man flyttar och/eller byter lägenhet.

Gör dina val enkelt på webben

  • Logga in på webben under ”mitt boende” välj fliken ”underhållsstatus”.
  • Markera vilka utrymmen du önskar få renoverade.
  • När du är klar, ”gå till kassan” så registreras din beställning.

HLU-arbetet som beställs i januari utförs som regel innan nästkommande årsskifte. Målning av tapetsering utförs av vår egen personal , men sommarhalvåret arbetar våra målare med underhåll utomhus, så målning och tapetsering utförs mestadels vår, höst och vinter. Golvarbete pågår löpande under året.
Sidan för beställning av HLU är öppen hela januari. Se till att uppdatera dina kontaktuppgifter så vi kan komma i kontakt med dig inför din renovering eller i andra ärenden! Så länge arbetet inte är påbörjat har du möjlighet att ändra dig och avstå. Har du då rätt till någon rabatt får du den enligt informationen ovan.

Vad händer om du säger upp din lägenhet?

Har du beställt HLU och säger upp din lägenhet innan arbetet är utfört annulleras din beställning.

*Vem kan beställa HLU?

För att kunna beställa HLU eller erhålla rabatt ska ditt kontrakt för den aktuella lägenheten börja gälla senast 31 december föregående år. Erbjudande om HLU gäller inte dig som har ungdoms- eller studeranderabatt!
Exempel 1: Ditt kontrakt börjar gälla 15 december 2022. I januari 2023 kan du då ta ställning till om du vill ha något HLU utfört under 2023. Tackar du nej och är berättigad till hyresrabatt dras detta på din avi för januari 2024.
Exempel 2: Ditt kontrakt börjar gälla 15 januari 2022. Du kan då göra dina första HLU-val i januari 2023. Tackar du nej och är berättigad till hyresrabatt dras detta på din avi för januari 2024.

Har du några frågor, kontakta gärna vår HLU-samordnare Cecilia Dahl som du når på telefon 0454 – 20 44 36. Du är självklart också välkommen in till vår kundmottagning så hjälper vi dig.